Website

De leden van deze werkgroep stellen zich tot doel om de VVRO-website te onderhouden en verder uit te bouwen

Werkgroep website

De leden van de werkgroep website willen het communicatiekanaal ‘website’ optimaal uitbouwen.

Deze werkgroep heeft verschillende doelstellingen:

  • Informatie ter beschikking stellen aan de leden van VVRO.
  • Informatie ter beschikking stellen aan verpleegkundigen en technologen die actief zijn binnen de oncologie
  • Administratieve processen rond het lidmaatschap en bijscholingen zo efficiënt mogelijk organiseren
  • Hiertoe zullen de leden van de werkgroep
  • Aangeleverde informatie, documentatie, … op de website publiceren
  • Actieve medewerking verlenen bij het versturen van nieuwsbrieven
  • Voorstellen formuleren aan het bestuur om structurele bijsturingen te doen van de website.

Werkgroepen of VVRO-leden, die informatie, nieuwsberichten, presentaties,… op de website wensen te plaatsen (over een brede oncologische verpleegkundige problematiek, al dan niet VVRO-gerelateerd), sturen alle relevante informatie en gegevens via elektronische weg naar het secretariaat van VVRO. In samenspraak met het bestuur wordt dan bepaald wat, wanneer en onder welke vorm deze gegevens op de website komen.