Antitumorale middelen

De werkgroep antitumorale middelen bestaat uit verpleegkundigen afkomstig uit alle velden van de oncologie en hematologie. 

Werkgroep antitumorale middelen

De werkgroep antitumorale middelen bestaat uit een groep verpleegkundigen afkomstig uit alle domeinen van de oncologie en hematologie. Het is een gezonde mix van oncoverpleegkundigen van op  dagziekenhuizen, oncologie afdelingen, transplanteenheden of verpleegkundige specialisten van deze domeinen.

Recent zijn er ook verpleegkundigen uit de thuiszorg aangesloten in onze werkgroep, omdat er meer en meer antitumorale behandelingen en zorg naar de thuiszorg verschoven wordt.

Vanuit zowel universitaire als regionale ziekenhuizen, worden alle vlaamse provincies vertegenwoordigd in de vergaderingen die minimaal 5 keer per jaar georganiseerd worden.

Er zijn een aantal online vergaderingen en in normale omstandigheden komen we minimum 2 maal per jaar samen om ons teamgevoel wat aan te sterken.

De doelstellingen van de werkgroep antitumorale middelen of WAM, kunnen onderverdeeld worden in 2 grote categorieën.

Enerzijds werkt de werkgroep als onderdeel van VVRO mee om de doelstellingen van de verenging te verwezenlijken. Zo werken we met de andere werkgroepen van VVRO samen om een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden tijdens het jaarlijkse congres. Om de onderwerpen actueel te houden, is het zeker van belang om in de werkgroep zelf over voldoende parate kennis te beschikken en indien nodig deze kennis aan te vullen.

Anderzijds zijn er ook werkgroep-specifieke doelstellingen zoals het werken rond cytostatica, immunotherapie, vorming en opvolging van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. De werkgroep organiseert zelf op regelmatige basis bijscholingen vb. tweedaagse oncologie, regionale avonden, webinars, ...

Aangaande het gebeuren rond antitumorale middelen houdt de werkgroep zich ondermeer ook nog bezig met veiligheid, nevenwerkingen, bijscholingen en de bredere oncologisch verpleegkundige problematiek (continue vorming, pathologie, therapie, palliatieve zorg, positie van verpleegkundige in multidisciplinaire equipes, ...).

De werkgroep antitumorale middelen legt vooral de nadruk op de praktische kanten en hecht heel veel belang aan het uitwisselen van info vanop de werkvloer.

We kunnen ook bij elkaar terecht met praktische vragen of problemen van op de werkvloer via mail wat een zeer leerrijk onderdeel van onze werkgroep is.

Tijdens één van de vergaderingen nodigen we een gastspreker uit die komt spreken rond een hot item, nieuw product, nieuwe ontwikkelingen, ...

1 maal per werkjaar gaan we op werkbezoek op een afdeling van iemand van de werkgroep, want delen is leren, vb. oncologisch dagziekenhuis, steriele eenheid Hematologie, ...

Bij interesse om toe te treden tot de werkgroep gelieve je te richten tot de voorzitter: Patrica Corteel.

patricia.corteel@scarlet.be
Oncologisch Dagziekenhuis
Jan Yperman
Briekestraat 12
8900 Ieper
057/356261