Kinderoncologie

De werkgroep kinderoncologie bestaat uit gemotiveerde verpleegkundigen die vanuit de verschillende vlaamse provincies gemiddeld 5 keer per jaar samenkomen om rond bepaalde onderwerpen en doelstellingen samen te werken.

Werkgroep Kinderoncologie

De werkgroep Kinderoncologie bestaat uit gemotiveerde verpleegkundigen die vanuit de verschillende Vlaamse provincies gemiddeld 5 keer per jaar samenkomen om rond bepaalde onderwerpen en doelstellingen samen te werken.

De leden van de werkgroep zijn verpleegkundigen, afkomstig van de verschillende pediatrische hemato-oncologie afdelingen van de Vlaamse universitaire ziekenhuizen. Samen met de andere werkgroepen streeft de werkgroep Kinderoncologie ernaar om de doelstellingen van de VVRO te bereiken. (zie voorstelling VVRO)

Verder organiseert de werkgroep ondermeer jaarlijks bijscholingen, studiedagen en werken ze samen met de andere werkgroepen om tijdens het jaarcongres een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden.

Tijdens de vergaderingen worden ook ervaringen en informatie uitgewisseld tussen de verschillende leden van de verschillende universitaire ziekenhuizen, dit om steeds over de meest recente gegevens te beschikken en zoveel als mogelijk op een uniforme manier te werken.

Indien u interesse heeft om tot deze groep toe te treden, gelieve contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep kinderoncologie.

Voorzitter: Annelies Mannaerts (UZ Gent) - annelies.mannaerts@uzgent.be