Verpleegkundig Consulenten en Specialisten

Werkgroep Verpleegkundig Consulenten en Specialisten

De werkgroep Verpleegkundig Consulenten en Specialisten brengt oncologieverpleegkundigen samen die werkzaam zijn in de rol als consulent of specialist. Consulenten zijn binnen de organisatie veelal verantwoordelijk voor de patiëntenbegeleiding doorheen alle behandelfasen (van diagnose tot en met follow-up), het aanbieden van opleidingen en het mee werken aan kwaliteitsprojecten. Verpleegkundig specialisten nemen naast de rollen van expert, opleider en kwaliteitsbevorderaar, de rollen van onderzoeker en beleidsadviseur op. Binnen de oncologie en hematologie is functiedifferentiatie binnen de verpleegkunde duidelijk merkbaar, dit mede dankzij de implementatie van het Nationaal Kankerplan. Ervaringen en kennis worden gedeeld over de verschillende disciplines heen.

Doelstellingen van de werkgroep:

  • Een netwerk aanbieden voor consulenten en specialisten waar kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
  • De functieomschrijving van de Consulent en Specialist helder definiëren en communiceren t.a.v. verschillende stakeholders.
  • Nationale en internationale tendensen m.b.t. functiedifferentiatie en taakherschikking opvolgen en een bijdrage leveren binnen werkgroepen m.b.t.  functiedifferentiatie.
  • Opleidingen organiseren, zowel op maat van deze beroepsprofielen, alsook het breed uitdragen van de kennis en ervaring beschikbaar binnen deze groep.
  • Bijdragen tot een vlotte implementatie van deze verpleegkundige functies in de oncologische zorg.

Wens je deel uit te maken van deze werkgroep, stuur dan een mail naar Lienke.vandezande@emmaus.be (voorzitter van de werkgroep).

Werkt u als verpleegkundig consulent en -specialist en wenst u geïnformeerd te worden over interessante activiteiten? Neem dan contact op met de werkgroep om opgenomen te worden in de mailinglist.