Lid worden

Het lidmaatschap kan jaarlijks hernieuwd worden. Kostprijs: € 30 per jaar.

Een student verpleegkunde in opleiding die lid wenst te worden, betaalt  € 30 en krijgt daarna 50 % korting.
De student stuurt zijn of haar studentenkaart door naar het secretariaat van VVRO. Daarna wordt € 15 terug gestort.

Opgepast: niet van toepassing op verpleegkundigen die een brugopleiding volgen.