PLANCOM - Advies Verpleegkundigen publicatie

08 July 2024

Ter info, het formeel advies betreffende de verpleegkundigen 'aanbevelingen volgend op het scenario van de evolutie van de workforce tot 2046' werd gepubliceerd.

U kan dit raadplegen via deze link:

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/hwf-advies-betreffende-de-verpleegkundigen-aanbevelingen-volgend-op-de-evolutie-van-de