Werkgroep radiotherapie

De werkgroep radiotherapie bestaat uit verpleegkundigen, werkzaam op de meeste radiotherapiecentra in Vlaanderen.
Wij komen een vijftal keer per jaar samen en organiseren meermaals per jaar bijscholingen.
Daarnaast verzorgen we nog tal van andere activiteiten zoals o.a. de uitwisseling van verpleegkundigen tussen de verschillende radiotherapiecentra, de samenwerking met het onderwijzend personeel van de verschillende hogescholen en deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
Ben je werkzaam op een dienst radiotherapie en bereid om je eveneens actief voor onze vereniging in te zetten, gelieve je dan te richten tot de voorzitter of de secretaris van de werkgroep.

Voorzitter: Isabelle De Wispelaere

hoofdverpleegkundige radiotherapie AZ St Lucas Gent.

email: Isabelle.DeWispelaere@azstlucas.be

Secretaris: Kathleen Vandamme,

email:  Kathleen.vandamme@olvz-aalst.be

Penningmeester: Mia Vandecruys