Werkgroep kinderoncologie

De werkgroep kinderoncologie bestaat uit gemotiveerde verpleegkundigen die vanuit de verschillende vlaamse provincies gemiddeld 5 keer per jaar samenkomen om rond bepaalde onderwerpen en doelstellingen samen te werken.

De leden van de werkgroep zijn afkomstig van universitaire ziekenhuizen tot gespecialiseerde centra betreffende pediatrische verpleegkunde.

Samen met de andere werkgroepen streeft de groep kinderoncologie ernaar om de doelstellingen van de VVRO te bereiken. (zie voorstelling VVRO)

Verder organiseert de werkgroep ondermeer jaarlijks bijscholingen, studiedagen en werken ze samen met de andere werkgroepen om tijdens het jaarcongres een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden.

 

Tijdens de vergaderingen wordt er voornamelijk veel informatie en ervaringen uitgewisseld tussen de verschillende leden en worden de contacten met regionale, nationale en internationale centra onderhouden. Dit om steeds over de meest recente gegevens te beschikken.

Indien u interesse hebt om tot deze groep toe te treden, gelieve contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep kinderoncologie.

 

Voorzitter: Annelies Mannaerts (UZ Gent)

annelies.mannaerts@uzgent.be