Werkgroep antitumorale middelen

De werkgroep antitumorale middelen bestaat uit verpleegkundigen afkomstig uit alle velden van de oncologie en hematologie.
Vanuit zowel universitaire als regionale ziekenhuizen, worden alle vlaamse 
provincies vertegenwoordigd in de vergaderingen die minimaal 5 keer per jaar georganiseerd worden.
De doelstellingen van de werkgroep antitumorale middelen kunnen onderverdeeld worden in twee grote
categorieën.
Enerzijds werkt de werkgroep als onderdeel van het VVRO mee om de doelstellingen van 
de verenging te verwezenlijken. Anderzijds zijn er ook werkgroep-specifieke doelstellingen zoals het werken rond cytostatica, immunotherapie, vorming en opvolging van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

Aangaande het gebeuren rond antitumorale middelen houdt de werkgroep zich ondermeer bezig met veiligheid, nevenwerkingen, bijscholingen en de bredere oncologisch verpleegkundige problematiek (continue vorming, pathologie, therapie, palliatieve zorg, positie van verpleegkundige in multidisciplinaire equipes, ...).

Tijdens twee van de vergaderingen nodigen we een gastspreker uit die komt spreken rond een hot item, nieuw product, nieuwe ontwikkelingen, ...

Eenmaal werk jaar gaan we op werkbezoek op een afdeling van iemand van de werkgroep, want delen is leren, vb. oncologisch dagziekenhuis, steriel eenheid hematologie, ...

De werkgroep organiseert zelf op regelmatige basis bijscholingen vb, tweedaagse oncologie, regionale avonden. Werkt met de andere werkgroepen van VVRO samen om een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden tijdens het jaarlijkse congres. Om de onderwerpen aktueel te houden is het zeker van belang om in de werkgroep zelf over voldoende parate kennis te beschikken en indien nodig de kennis aan te vullen.

Bij interesse om toe te treden tot de werkgroep gelieve u te richten tot de voorzitter.

Voorzitter: Patrica Corteel

oncologisch dagziekenhuis
Jan Yperman
briekestraat 12
8900 ieper
057/356261
patricia.corteel@scarlet.be