Werkgroep Verpleegkundig Specialisten en Consulenten.á

De VVRO werkgroep verpleegkundig consulenten en –specialisten brengt oncologieverpleegkundigen samen die werkzaam zijn in de rol als consulent of specialist. Consulenten zijn binnen de organisatie veelal verantwoordelijk voor de patiëntenbegeleiding doorheen alle behandelfasen (van diagnose tot en met follow up), het aanbieden van opleidingen en werken mee aan kwaliteitsprojecten. Verpleegkundig specialisten nemen naast de rollen van expert, opleider en kwaliteitsbevorderaar, de rollen van onderzoeker en beleidsadviseur op. Binnen de oncologie en hematologie is functiedifferentiatie binnen de verpleegkunde duidelijk merkbaar, dit mede dankzij de implementatie van het Nationaal Kankerplan. Ervaringen en kennis worden gedeeld over de verschillende disciplines heen.

Doelstellingen van de werkgroep:

  • De functieomschrijving van de consulent en specialist helder definiëren en communiceren t.a.v. verschillende stakeholders
  • Nationale en internationale tendensen mbt functiedifferentiatie en taakherschikking opvolgen en een bijdrage leveren binnen werkgroepen m.b.t.  functiedifferentiatie
  • Opleidingen organiseren
  • Bijdragen tot een vlotte implementatie van deze verpleegkundige functies in de oncologische zorg
  • Een netwerk aanbieden voor consulenten en specialisten waar kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld

 

Wenst u deel uit te maken van deze werkgroep, stuur dan een email naar Lienke.vandezande@emmaus.be (voorzitter van de werkgroep).

Werkt u als verpleegkundig consulent en -specialist en wenst u geïnformeerd over interessante activiteiten? Neem dan contact op met de werkgroep om opgenomen te worden in de mailinglist.