Werkgroep WeDO

 
 
 
WeDO (Werkgroep Datamanagers Oncoregistratie) bestaat er in de eerste plaats in een bijdrage te leveren tot het realiseren van een kwaliteitsvolle en uniforme kankerregistratie; en dat over zowel het Vlaamse, het Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Aansluitend engageert de werkgroep zich tot het behartigen van de belangen en noden van alle kankerregistratiemedewerkers in België om het beroep van Datamanager Oncoregistratie te helpen uitbouwen tot een volwaardige en uniforme functie binnen het ziekenhuispersoneel.
 
  • WeDo wil uitgroeien/evolueren tot een nationale vereniging met oog voor diversiteit, eigen aan de echelonnering binnen de ziekenhuiswereld(regionale ziekenhuizen vs. universitaire).

  • WeDo wil autonoom kunnen werken in nauwe samenwerking  met het Nationaal Kankerregister.

  • WeDo wil een klankbord zijn van alle Belgische Datamanagers naar hogere instanties (FOD Volksgezondheid, Riziv, Stichting Kankerregister, College voor Oncologie, ziekenhuisdirecties) en omgekeerd en waar mogelijk/zinvol betrokken worden in belangrijke beslissingen betreffende de kankerregistratie.

  • WeDO wil een link zijn tussen de theorie (wetgeving en richtlijnen rond MOC en kankerregistratie) en de praktijk en op deze manier een minimale functieomschrijving van een Datamanager Oncoregistratie uit te werken
  • WeDO streeft naar een correcte financiering, met het oog op voldoende gekwalificeerde Datamanagers Oncoregistratie.

 

Elke Delaey (voorzitter)
Anke Roggeman (secretaris)