BBT Oncologie

Hieronder vindt u de Ministerieel Besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij verpleegkundigen gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie'.

MB van 18/02/2009 over BBT Oncologie

MB van 9/10/2009 met aanpassingen bijzondere beroepstitel verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (BBT oncologie)

 

Eenmaal uw dossier voor de aanvraag van een bijzondere beroepstitel is ingediend, wordt een procedure doorlopen die leidt tot de officiële erkenning of afwijzing van de aanvraag. Hieronder vindt u het KB tot vaststelling van deze erkenningsprocedure.

Erkenningsprocedure voor BBT

 

Om uw aanvraag voor een Bijzondere Beroepstitel in de Oncologie in te dienen, moet u gebruik maken van het officiële aanvraagformulier dat u hieronder vindt.

Aanvraagformulier voor BBT

 

Ministeriële omzendbrief van 19/12/2011 betreffende de premie voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en de datum van erkenning.

 

Meer informatie en wetteksten: kijk bij bibliotheek.