Discussienota VLHORA: Toekomstvisie over de leerladder in de zorg

15/12/2020 Nieuws andere

De Vlaamse Hogescholenraad, de VLHORA, heeft een discussienota gepubliceerd over hun toekomstvisie over de leerladder in de zorg. In deze nota bespreken ze uitvoerig de huidige situatie van de opleiding verpleegkunde met zijn twee opleidingsniveaus nl. de HBO-5 opleiding en de bachelor opleiding. In deze discussienota worden verschillende toekomstscenario’s helder beschreven en pleit de Vlaamse Hogescholenraad voor een duidelijke differentiatie in opleiding en taken tussen de verpleegkundigen. Men verkiest in de toekomst het behoud van de 4-jarige bachelor opleiding verpleegkunde en een HBO-5 opleiding (3jaar) tot zorgprofessional. De moeite waard om even de gedachtegang van naderbij de bekijken!

In bijlage kan je de nota nalezen:

VLHORA_DISCUSSIENOTA_LEERLADDER_IN_DE_ZORG

Terug naar het overzicht >>