Project Corona en Kanker (ON-CO-VID19): verspreiding handleiding met tips voor zorgverleners

29/10/2020 Nieuws andere

Kom op Tegen Kanker steunt een onderzoek van het Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde en KU Leuven waarbij aan patiënten met kanker en hun naasten gevraagd wordt wat het betekent als zorg wordt uitgesteld/gewijzigd door COVID-19 en hoe het is voor patiënten met kanker en hun naasten om op eigen initiatief zorg uit te stellen.
Op basis van interviews met deze patiënten met kanker en hun naasten werd een handleiding met tips ontwikkeld. De tips kunnen handvaten geven bij de (psychosociale) begeleiding van patiënten met kanker en hun naasten die geconfronteerd worden met het uitstellen of wijzigen van zorg. De tips zijn geordend volgens thema's die belangrijk waren op basis van ervaringen van patiënten en naasten.
Hoewel het onderzoek nog loopt, deelt de onderzoeksgroep nu reeds graag de tips voor zorgverleners, gezien de momenteel sterke stijging van het aantal coronabesmettingen en de impact die het COVID-19 virus opnieuw heeft op de organisatie van zorg (o.a. opnieuw uitstellen van niet-essentiële zorg). De tips worden digitaal aangeboden in combinatie met een ondersteuningsvideo. In de video wordt het project kort voorgesteld en legt de onderzoeksgroep uit hoe zorgverleners de tips kunnen gebruiken.
De onderzoeksgroep hoopt dat de tips waardevol zijn voor zorgverleners in deze (opnieuw) bijzondere tijden en hoopt zo mee een kwaliteitsvolle zorg voor patiënten met kanker en hun naasten te borgen.

Downloadbare info =

Covid en kanker_handleiding voor zorgverleners.pdf

Terug naar het overzicht >>