Brief aan Minister Mevr. De Block

12/05/2020 Nieuws VVRO

12 mei 2020

Geachte Minister Mevr. M. De Block:

Op deze dag van de verpleging wens ik, in naam van alle leden van onze vereniging, maar tevens in naam van alle verpleegkundigen die werken met oncologische patiënten, onze bezorgdheid mee geven met betrekking tot wie we zijn als beroepsgroep.

Als je naar de geschiedenis van de geneeskunde en de zorg kijkt, dan merk je dat ‘zorg’ door heel wat verschillende mensen werd opgenomen. Florence Nightingale werd tweehonderd jaar geleden geboren. Zij heeft er onder andere voor gezorgd dat verpleegkundigen een toegewijde rol en taak kregen bij de zorg van zieken. Over de jaren heen zijn we naast het geven van basiszorg ook andere rollen gaan opnemen. Dit is fijn. Deze tendens gebeurt op zowel nationaal als op internationaal niveau. Maar alles staat en valt met opleiding. We kunnen niet onderkennen dat een opleiding tot verpleegkundige heel uitgebreid is. En na het behalen van een basisdiploma stopt het verhaal niet. Specialisatie is en blijft nodig voor de zorg van morgen. Het blijft voor ons als leidinggevenden, maar ook als beroepsverenging, een dagelijkse uitdaging om samen met hogescholen en universiteiten lesprogramma’s uit te werken voor bachelor verpleegkundigen die zich verder kunnen specialiseren in oncologische zorg.

Maar we zijn heel erg verontrust als we lezen dat anderen, zonder de juiste kwalificaties, de verpleegkunde gaan kunnen uitvoeren. Studies hebben aangetoond dat er overlijdens veroorzaakt worden, juist als patiënten niet de zorg kregen van mensen met kennis van zaken.

Als verpleegkundigen zijn we fier op ‘onze professie’ en staan we erop dat het verpleegkundig beroep uitgeoefend wordt door de persoon met de juiste kwalificaties. Een architect zal immers ook geen operaties gaan uitvoeren.

We hebben als vereniging een stem binnen de AUVB en de Federale Raad voor Verpleegkunde. We vinden het belangrijk om, samen, in dialoog te gaan en besluiten te nemen met betrekking tot onze beroepsgroep. Maar we vinden het jammer dat de recente Koninklijke Besluiten genomen werden zonder voorafgaandelijk overleg met het werkveld. We kunnen ons niet vinden in het gegeven dat onze professie uitgeoefend wordt door niet ter dege opgeleide collega’s. We beseffen dat in deze Coronacrisis op korte termijn beslissingen genomen moeten worden, maar de vaagheid in het KB baart ons zorgen. Wie zal deze zorgverleners opleiden? Wie neemt de beslissing wanneer verpleegkundige activiteiten zullen worden overgedragen aan niet bevoegde zorgverleners? Welke verpleegkundige handelingen worden gedelegeerd? … Dit KB mag geenszins een voorbode worden van gelijkaardige toepassingen in niet Corona tijden.

Tenslotte blijven we vast stellen dat het huidige Belgische model van verpleegkunde niet het juiste model is en vragen om de mogelijkheid te bekijken dit te herzien, naar analogie van de vele buitenlandse voorbeelden. Functiedifferentiatie in de verpleegkunde en een grondige hervorming van de gezondheidszorg is een must. Ook dit heeft de Coranacrisis alvast duidelijk aangetoond.

We hopen dat u open staat voor onze bezorgdheid en hopen gehoord te worden en samen met u hierover in dialoog te kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

Ludwig Van den Berghe

Voorzitter VVRO

Namens het VVRO bestuur en VVRO leden

Terug naar het overzicht >>