Boodschap bestuur VVRO ivm CORONA en annulatie alle activiteiten dit jaar

30/04/2020 Nieuws VVRO
Beste allen,
 
Deze Corona tijden maken het ons allemaal niet makkelijk. Zowel professioneel als privé worden we voor het grootse deel ‘geleefd’ in plaats van ons eigen ding te kunnen doen.
Ook als vereniging hebben we een niet evidente periode. Als bestuur hebben we vorige week dan ook enkele moeilijke beslissingen genomen. Daar er nog te veel onzekerheden zijn hebben we beslist om geen bijscholingen, tevens geen jaarcongres, voor dit jaar te organiseren. We beseffen dat dit een heel drastische impact heeft, maar we vinden het niet opportuun om leden van de diverse werkgroepen, evenals leden van het bestuur, te belasten met voorbereidingen van onbekendheden.
We hebben ook gemerkt dat mogelijke sprekers zich op dit moment niet wensen te engageren. Ook voor hen zijn er nog te veel onzekerheden. We hopen dat u onze beslissing kan begrijpen ?
Ook de algemene vergadering wordt dit jaar niet gehouden zoals we gewoon zijn. We houden een telefonische vergadering met de werkgroepvoorzitters en de leden van het bestuur. Allemaal veel virtueler, maar niet onoverkomelijk.
Dit neemt niet weg dat we ons als vereniging blijven inzetten om de belangen van de oncologische verpleegkundigen te behartigen. We blijven onze stempel drukken op de uitwerking van opleidingen,
we blijven alert op beslissingen van de instanties waar we mee in participeren. Heel specifiek kunnen we meegeven dat we in september starten met het postgraduaat radiotherapie. Een samenwerking tussen onze vereniging en Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Een gemeende dank aan alle collega’s welke zich hiervoor hebben geëngageerd.
Onze nieuwsbrief zullen we wat meer in de picture plaatsen. We hebben een nieuwe equipe, onder leiding van Sven Reymenants, om dit te stroomlijnen. En ja, er werden ook knopen doorgehakt met betrekking tot de nieuwe website. We zijn in zee gegaan met een bedrijf in Gent en in de komende
weken, als Corona het toelaat, geven we de kick-off.
 
We hopen dat jullie blijvende energie vinden om doorheen deze periode te komen en wensen jullie
veel moed. Alvast kijken we uit naar het moment om jullie opnieuw persoonlijk, in levende lijve, te
ontmoeten.
 
Warme groet,
Bestuur VVRO

Terug naar het overzicht >>