De ZorgSamen

02/04/2020 Nieuws andere

In samenwerking met een reeks partners uit de bredere gezondheidszorg lanceert Zorgnet-Icuro De ZorgSamen. Dit platform wil via een trapsgewijze aanpak het mentaal welbevinden van alle medewerkers in zorg en welzijn gericht ondersteunen. De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht hun statuut of functie: artsen, verpleegkundigen, middenkader, logistiek en administratief medewerkers, schoonmaak- en keukenmedewerkers… en ongeacht de zorgsetting waarin ze werken: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn of thuiszorg.

Stapsgewijze aanpak

1. Het informatieplatform www.dezorgsamen.be gaat dinsdag 31 maart online. Op de website vind je antwoorden op de volgende vragen:

· Hoe zorg ik voor mezelf?

· Hoe zorgen we als zorgverleners voor elkaar?

· Hoe herken ik problemen bij mezelf of bij collega’s?

· Hoe zoek ik professionele hulp?

Alle aangeboden informatie is bijeengebracht door experten en wetenschappelijk gefundeerd. Het platform heeft een interactief karakter: zorgverleners kunnen vragen stellen, en tips en tricks met elkaar delen.

In samenwerking met de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wordt een netwerk voor directe (telefonische) ondersteuning opgezet. Indien nodig is ook een consultatie bij de bedrijfsarts mogelijk. Hij kan na een klinische inschatting doorverwijzen naar gepaste psychologische begeleiding. De projectpartners bouwen een aanbod van beschikbare therapeuten uit. Arts in Nood en Doctors4Doctors bemannen voor artsen een specifieke hulplijn.

2. In stap 2 zullen via het platform begeleide chatsessies, webinars en workshops aangeboden worden, zowel met een brede focus als naar specifieke doelgroepen of soorten voorzieningen. De tips voor zelfzorg en onderlinge steun worden verder gekoppeld aan beschikbare evidence-based tools.

3. In een derde stap zal via een online bevraging beleidsinformatie samengebracht worden over de psychosociale belasting en de nood aan ondersteuning. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten.

Wat maakt dit platform uniek?

Het platform brengt expertise in psychologische ondersteuning samen uit de verschillende Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties en biedt een complementair en gebalanceerd aanbod.

De Zorgsamen is een initiatief van Zorgnet-Icuro samen met de volgende partners:

Dr. Simon Bulterys, voorzitter Co-prev, koepel Externe Diensten Preventie en Bescherming op het WerkProf. dr. Stephan Claes, psychiater, UPC Zorg KU LeuvenDr. Olivia Cools, psychiater, Karus, secretaris VBS sectie Psychiatrie en oprichter facebookgroep ‘Covid-19 voor artsen’Geert De Smet, directeur Co-prev, koepel Externe Diensten Preventie en Bescherming op het WerkDr. Andy De Witte, psychiater, GZA, voorzitter Doctors4DoctorsKaren Lauwers, directeur Humanitaire Diensten, Rode Kruis-VlaanderenKoen Lowet, klinisch psycholoog, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)Dr. Karen Smets, huisarts, Domus MedicaProf. dr. Kris Van den Broeck, klinisch psycholoog, directeur Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP), Universiteit Antwerpen, Academie voor de Eerste LijnProf. dr. Kris Vanhaecht, KU Leuven, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid

Terug naar het overzicht >>