EUKankerplan raadpleging

12/03/2020 Nieuws andere

Momenteel loopt er een EU raadpleging, ikv het nieuw EUCancerPlan, die gericht is naar burgers, patiënten en zorgverleners en organisaties die betrokken zijn bij kankerpreventie, diagnose, behandeling, nazorg en onderzoek.

Het plan van de commissie wil het hele kankertraject includeren, van preventie en vroege diagnose tot behandeling en levenskwaliteit van patiënten, en dit tot en met survivorship. Via deze openbare raadpleging nodigt de Europese Commissie alle geïnteresseerde personen of organisaties uit om hun mening en ervaringen te delen om mee te werken aan een Europees kankerplan waarbij de Europese burger centraal staat.

 

Ter info: de link naar de openbare raadpleging over het EU-kankerplan: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation

De vragenlijst invullen kan tot 7 Mei 2020.

Terug naar het overzicht >>