bewustmakingscampagne rond de preventie van prikongevallen bij verpleegkundigen

14/01/2020 Nieuws andere

beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, startte in november een nieuwe bewustmakingscampagne rond de preventie van prikongevallen bij verpleegkundigen (en medisch laboratoriumtechnologen) in België.

De preventiecampagne start met een enquêteonderzoek naar de prevalentie en naar de omstandigheden van prikongevallen bij verpleegkundigen zowel in de ziekenhuizen, in de woonzorgcentra als in de thuiszorg.

De finale bedoeling is om in april 2020 een ronde tafel te organiseren met de ministers van Volksgezondheid en van Werk en met alle vertegenwoordigers van de verschillende betrokken beroepsverenigingen.

Daar zullen onder andere de resultaten van dit enquêteonderzoek door de KU Leuven worden toegelicht.

Laat ons een sterk signaal geven richting beleidsmakers rond het belang van een prikveilige omgeving voor verpleegkundigen

 

Affiche A4 Prikongeval Accident de Piqûre 2019.pdf

Terug naar het overzicht >>