Beleidsnota "Zorg na kanker in BelgiŽ" : UITDAGINGEN EN OPPORTUNITEITEN VOOR DE KOMENDE REGEERPERIODE

09/10/2019 Nieuws andere

Steeds meer mensen overleven kanker. Maar velen worden na de behandeling nog met de gevolgen van de kanker(behandeling) geconfronteerd, Daarom is een betere organisatie van de nazorg in België nodig en dringend. Een betere nazorg zal niet enkel de levenskwaliteit van patiënten en hun sociale- en professionele reïntegratie verbeteren maar kan ook leiden tot besparingen in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. 

 

Het College voor Oncologie, het Kankercentrum van Sciensano en Kom op tegen Kanker stellen in de bijhorende beleidsnota (zie bijlage 1) een aantal prioriteiten voor om de nazorg na de kankerbehandeling te gaan verbeteren. Deze zijn het resultaat van een Ronde tafel over nazorg met experten, patiëntenvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de overheid (voor het volledige rapport zie bijlage 2).

 

Wij hopen dat u de komende periode met ons mee werk wil maken van deze prioriteiten.

 

Voor verder vragen gelieve contact op te nemen via: secretariaat.diensthoofd.oncologie@uza.be of tel: +32 3 821 30 00.

 

Het volledige verslag van de Ronde tafel en de bijbehorende beleidsnota zijn ook beschikbaar via de websites van de betrokken instellingen:

https://www.collegeoncologie.be/nl

http://www.e-cancer.be/Pages/Home.aspx

https://www.komoptegenkanker.be/blog/nazorg-na-kankerbehandeling-veel-te-beperkt-in-belgie

 

Medewerkers:

Prof. dr. Marc Peeters, voorzitter College voor Oncologie

Dr. Marc Van den Bulcke, directeur Kankercentrum - Sciensano

Dr. Régine Kiasuwa, wetenschappelijk medewerkster Kankercentrum - Sciensano

Mevr. Katrien Moens, wetenschappelijk medewerkster Kankercentrum - Sciensano

Dhr. Hans Neefs, expert kankerzorg, Kom op tegen Kanker

Rapport_Ronde tafel Zorg na kanker_NL.pdf

 

Zorg na kanker_Beleidsnota_NL.pdf

Terug naar het overzicht >>