IFIC - een stand van zaken

21/05/2019 Nieuws VVRO

Eind 2017 werd door de sociale partners een nieuwe functieclassificatie in de federale private zorgsector ingevoerd, een systeem dat werd uitgewerkt door IFIC (Instituut Functieclassificatie). Al snel na de lancering werden door tal van verpleegkundige organisaties, waaronder VVRO, bedenkingen geformuleerd op het nieuwe systeem.

Specifiek voor het domein 'oncologie' viel meteen op dat de functiebeschrijvingen voor de IFIC-functies 'verpleegkundige in een oncologische afdeling' en de 'verpleegkundige oncologisch dagziekenhuis' onvolledig en verouderd zijn. Bovendien zijn er verpleegkundige functies die niet in de functielijst terug te vinden zijn, zoals de verpleegkundige of technoloog die werkzaam is op een afdeling radiotherapie.

Hierop hebben tal van oncologie verpleegkundigen die werkzaam zijn met kankerpatiënten eerst intern en nadien extern beroep aangetekend.

 

Wat doet VVRO?

Onmiddellijk na de lancering werd er afgestemd met AUVB (Algemene Unie van Verpleegkundigen van België) en andere beroepsorganisaties.

De functiebeschrijvingen van de 'verpleegkundige in een oncologische afdeling' en de 'verpleegkundige oncologisch dagziekenhuis' werden geüpdatet en ter beschikking gesteld op vvro.be.

Door de talrijke beroepsprocedures is het duidelijk dat de aanpassing van de functieomschrijvingen mét een aangepaste weging en het opnemen van nog niet bestaande functies in het oncologische domein, bestudeerd moet worden. Bij de lancering van de nieuwe functieclassificatie werd hiervoor een onderhoudsprocedure voorzien. In het kader hiervan werd een aanvraag tot onderhoud van de functies 'verpleegkundige in een oncologische afdeling', 'verpleegkundige oncologisch dagziekenhuis' (gewijzigde functies) en 'verpleegkundige/technoloog radiotherapie' (nieuwe functie) ingediend. Vanuit BHS (Belgian Hematology Society) kwam de vraag om ook voor de functies 'Verpleegkundige Hematologische dagziekenhuis' en 'Verpleegkundige Hematologie Stamceltransplantatie en celtherapie een onderhudsaanvraag in te dienen (nieuwe functies).

IFIC werd gecontacteerd met de vraag om deel te nemen aan de hoorzittingen. Deze hoorzittingen worden georganiseerd door de sociale partners in samenwerking met IFIC in het kader van de onderhoudsprocedure. De zittingen zijn technische zittingen en zijn bedoeld om een bijkomende verduidelijking toe te voegen aan de onderhoudsaanvragen ingediend bij IFIC. Op 8 mei werd een hoorzitting met VVRO georganiseerd. We werden hierbij vergezeld door vertegenwoordigers van BHS (Belgian Hematology Society) en Afiter (Association Francophone des Infirmiers et Technologues Exerçant en Radiothérapie belge). Concreet werd gevraagd om de hierboven vermelde verpleegkundige functies in de oncologie te herwegen of toe te voegen op basis van de functiebeschrijvingen die binnen VVRO, BHS en Afiter werden opgemaakt. Er werd ook verwezen naar het toekomstig functiemodel voor de verpleegkunde dat recent in de Federale Raad voor Verpleegkunde werd goedgekeurd. In dit model zien we de oncologie verpleegkundige en radiotherapie verpleegkundige/technoloog als een gespecialiseerde verpleegkundige.

Op 15 maart werd AUVB ontvangen voor een hoorzitting. VVRO nam deel aan de voorbereiding van deze hoorzitting.

Hoe gaat het verder?

Gezien het aantal dossiers dat ingestuurd werd, is de behandelingstermijn van de externe beroepen verlengd t.e.m. 30 juni.

Als de termijn voor het indien van onderhoudsaanvragen verlopen is, zullen een 2-tal commissies binnen IFIC zich buigen over de aanvragen. Indien de vooropgestelde timing aangehouden blijft wordt nog voor de zomervakantie beslist welke functies uiteindelijk door de onderhoudsprocedure zullen gaan.

Terug naar het overzicht >>