Take care of you

09/05/2017 Nieuws andere

Geachte heer, mevrouw,

Onze ivzw ‘’Take Care of You’’ zal aan de Belgische Stichting tegen Kanker een “Social Grants”-project voorleggen om in 2018 en 2019 te realiseren. De aangevraagde subsidie zal de realisatie mogelijk maken.

Ons voorstel is eenvoudig: in samenspraak en samenwerking met de oncologieafdelingen over heel België ‘’Take Care of You’’-workshops organiseren in een zaaltje van de afdeling (ziekenhuis of kliniek) of in de haarinstituten die lid zijn van ‘’Take Care of You’’.

Deze workshops (6 tot 8 personen) worden geleid door een haarprothesist en schoonheidsspecialiste en maken de ontmoeting met en uitwisseling van ervaringen onder de deelnemers makkelijker. Er wordt advies gegeven dat concreet wordt toegepast.

Deze workshops, die gratis zijn, hebben als enig doel de mensen ervan bewust te maken dat anderen ook lijden onder de aftakeling van hun lichaamsbeeld en dat het mogelijk is om dit te veranderen, zichzelf te overtreffen en beter te leven met de ziekte om zo de blik van anderen aan te kunnen.

Deze workshops zijn ook heel belangrijk voor het verloop van thuischemo, die kan leiden tot het isolement van de patiënten. Deze patiënten zouden in de workshops van ‘’Take Care of You’’ opgenomen kunnen worden in het kader van een samenwerking met de oncologieafdelingen die de behandeling voorschrijven.

Wij zouden graag uw steun krijgen en u tot de leden van het Begeleidingscomité van het project rond de workshops van ‘’Take Care of You’’ willen rekenen.

Gelieve ons uw toestemming mee te delen.

 

Met de meeste hoogachting,

VANDE VELDE Sébastien

De brief en antwoordstrookje in bijlage, klik hier

 

 

Terug naar het overzicht >>