KDG Hogeschool

Antwerpen

Nieuwsbrief 2015 - 1

Test

Geïnteresseerd in de werkgroep chemotherapie

 

De werkgroep chemotherapie verzamelt verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen en dienstoversten uit verschillende universitaire en algemene ziekenhuizen in Vlaanderen om 5 keer per jaar de koppen bij elkaar te steken. We overleggen, testen nieuwe producten, wisselen ervaringen uit  en behouden zo een brede kijk op het werkveld wat betreft de vraag naar bijscholing en de behoefte aan informatie. Met deze gegevens worden dan de items gekozen die aan bod komen in de bijscholingen. De samenwerking met de andere werkgroepen binnen de VVRO is van cruciaal belang bij het organiseren van de bijscholingen. Onze verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat er binnen de bijscholingen voldoende aandacht geschonken wordt aan het werken met cytostatica en target-therapie. Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij onze werkgroep? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Johan De Munter. (Johan.DeMunter@uzgent.be). Misschien tot gauw! De werkgroep Chemotherapie.

 

De nieuwe editie van het ‘Verpleegkundig Oncologisch Compendium’ is beschikbaar

 

Het ‘Verpleegkundig Oncologisch Compendium’ is al 20 jaar een referentiewerk voor oncologisch verpleegkundigen. In 1994 verscheen de eerste editie, toen nog ‘Verpleegkundig Cytostatica Compendium’ genaamd. Het compendium moest de oncologisch verpleegkundigen een overzicht bieden van alle beschikbare antikankermiddelen, met informatie over de neveneffecten en voorzorgsmaatregelen bij de toediening ervan. Nu, 20 jaar later, doet het dit nog steeds. Omdat het razendsnel gaat in de oncologie en het arsenaal aan antikankermiddelen constant uitbreidt, was een nieuwe update van het compendium noodzakelijk. Met trots stellen we u dan ook graag de 8ste editie voor. Ook deze editie werd, zoals steeds, nauwkeurig samengesteld door expertverpleegkundigen en afgetoetst aan recente wetenschappelijke gegevens. Het compendium kan u opgestuurd worden indien u een mail stuurt naar vvro@uzbrussel.be met vermelding van uw naam en volledig adres. De kostprijs bedraagt 5€ voor leden en 10€ voor niet-leden.

NVKVV

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

ORPADT

ORganisatie van het PAramedisch personeel der Dialyse- en Transplantatiecentra

Pagina: 1 2 3 4