BVPV

Belgische Vereniging van Pneumologie Verpleegkundigen

BVRV

Belgische Vereniging voor Revalidatie Verpleegkunde

NVKVV

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

ORPADT

ORganisatie van het PAramedisch personeel der Dialyse- en Transplantatiecentra

UROBEL

Belgische nationale vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten

VBVK

Vlaamse Beroepsvereniging Voor Verpleegkundig Kaderpersoneel

VLAS

Vlaamse Stoma Verpleegkundigen

VVIZV

Vlaamse Vereniging Intensieve Zorgen Verpleegkundigen

VVOV

Vereniging van Vlaamse Operatieverpleegkundigen

VVU

Pagina: 1 2