Tijdschrift archief

December 2005

 • Nieuwe doorbraak bij hersentumoren
  B. Neyns
 • Aansprakelijkheid
  J. Vande Moortel
 • De verpleegkundige en euthanasie
  M. Van Laere
 • Invasieve gist- en schimmelinfecties
  H. Spapen
 • Pathologie en behandeling van longkanker
  M. Rasschaert
 • Perfusie geoptimaliseerde planning van longtumoren
  S. Gysbrechts
 • Implementatie van positron emissie tomografie met [18F] fluoro-deoxyglucose in radiotherapie voor niet-kleincellig longkanker
  S. Bral
 • Neuropathische pijn in de oncologie
  G. Hans

Download >>

September 2005

 • Editoriaal
 • Identiteit en plaats van de verpleegkundige anno 2005
  L. Van Gorp
 • VVRO Verenigingsnieuws
 • Als de spiegel barst. Slecht nieuws: rol van de verpleegkundige
  A. De Muyt 
 • Kan psyco-sociale screening bijdragen tot een betere patiëntenzorg?
  M. Vos
 • Internationale Congresagenda

Download >>

Juni 2005

 • Editoriaal
 • Radiotherapie en zwangerschap: een medisch en emotioneel dilemma
  D. De Schepper, E. Van Dijck, G. Pustjens
 • Verpleekundige begeleiding van de patiënt met oppervlakkig recidiverende blaastumoren
  M. Vanheule
 • VVRO Verenigingsnieuws
 • Kennis en zelfzorggedrag bij patiënten die chemotherapie toegediend krijgen Een inleidend vooronderzoek
  P. Verrando, E. Vanhove, J. Vandesande, M. Vrebos
 • Internationale Congresagenda

Download >>

Maart 2005

 • Editoriaal/Persbericht
 • Curatieve bestraling zonder xerostomie voor hoofd- en halstumoren
  A. Maes, C. Weltens, D. Huyskens, W. Van den Bogaert 
 • ExactracTM Novalisbody: haalbaarheidsstudie voor het bestralen van patiënten met levermetastasen
  V. Deurinck, M. Robberechts 
 • VVRO Verenigingsnieuws 
 • Oordeel van de patiënt? Voordeel van de patiënt?
  Klachtenbehandeling en kwaliteitszorg in ziekenhuizen.
  M. De Greef
 • Internationale Congresagenda

Download >>

December 2004

 • Slokdarm- en maagkanker
  C. Verslype, S. Tejpar, E. Van Cutsem 
 • Aids en kanker
  P. Lacor
 • Therapie multipel myeloma Anno 2004: Renaissance en science fiction verenigd
  A. Janssens 
 • De plaats van monoclonale antilichamen in de hematologie
  J. Van Droogenbroeck 
 • Intensiteitsgemoduleerde radiotherapie voor prostaatcarcinoom
  G. De Meerleer 
 • Multidisciplinair overleg in de verpleegkunde
  L. Van der Stockt 
 • Zoeken op internet
  M. Vos 
 • Comforttherapie op een palliatieve zorgeenheid
  L. Cleemput 
 • De incidentie van verstopping, trombose, infectie en extravasatie bij subcutaan veneuze poortkatheters van oncologische patiënten in Vlaamse Ziekenhuizen.
  Een eerste analyse.
  L. Goossens, M. Vrebos, M. Stas, G. Evers 

Download >>

September 2004

 • Eén Vlaming op drie zal kanker krijgen
  Persbericht, embargo donderdag 8 juli, 12:00 
 • Gastrostomiesonde en ethiek - Aandachtspunten bij het ethisch denkproces
  I. Mels
 • Plaatsing en verzorging van een gastrostomiesonde
  K. Boeykens
 • De palliatieve oncologie - Wat en hoe van doelgerichte behandelingen
  R. Matthys
 • Smaak in de oncologie
  A. Maes, I. Huygh, G. Evers, A. van Oosterom, W. Van den Bogaert 
 • ...

Download >>

Juni 2004

 • Editoriaal
 • Voedingsadvies bij oncologische wondzorg
  M. Blomme 
 • Verpleegkundige zorg voor H.I.V. - en Aidspatiënten
  S. De Sutter 
 • Gezondheidsdialogen
  S. D’Haese 
 • Resultaten van de ledenenquête
  S. D’Haese 
 • VVRO Verenigingsnieuws 
 • Gelezen in andere tijdschriften
 • Internationale Congresagenda

Download >>

Maart 2004

 • Editoriaal
 • Ontwikkeling van een protocol voor de verzorging van huid-reacties tijdens de radiotherapie
  S. D’Haese 
 • Preventie van veranderd mondslijmvlies bij patiënten die chemotherapie ontvangen
  M. De Wee, H. van der Bruggen, T. Egberts, R. Halfens en H. Goey 
 • VVRO Verenigingsnieuws 
 • ECCO 12, 21-25 september 2003, Kopenhagen
 • Internationale Congresagenda

Download >>

December 2003

 • Vooruitgang in de behandeling van de ziekte van Hodgkin
 • Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van het non-hodgkin lymfoom
 • Immunotherapie in de hematologie
 • Look good, feel better
 • Huidverzorging tijdens radiotherapie
 • Gastro intestinale obstructie bij palliatieve patiënten: een uitdaging

Download >>

September 2003

 • Mijn haar, mijn persoonlijkheid
 • Endoscopische behandeling van long en pleura
 • Hoge precisie radiotherapie bij het prostaatcarcinoom
 • Van palliatieve zorg naar psychosociale oncologie
 • Recht van antwoord: palliatieve thuiszorg voor kinderen in de regio Antwerpen

Download >>

Juni 2003

 • De Borstkliniek
 • Hersentumoren bij kinderen: verpleegkundige aandachtspunten
 • Vermoeidheid bij kankerpatiënten: stand van zaken in België

Download >>

Maart 2003

 • Een poortkatheter binnen oncologie en hematologie anders bekeken: hoe ervaren patiënten hun poortkatheder?
 • Enterocutane fistels na oncologische heelkunde: een verpleegkundige uitdaging
 • Veilig omgaan met cytostatica op een hospitalisatieafdeling

Download >>

December 2002

 • Huidverzorging tijdens radiotherapie: een onderzoek naar de verpleegkundige praktijken in Vlaanderen.
 • Palliatieve thuiszorg voor kinderen in de regio Anterpen
 • Fythotherapie: de toepassing van kruiden in de gezondheidszorg.

Download >>

September 2002

 • Anticipatorisch misselijkheid en braken bij chemotherapie.
 • Verslag van de Estro Teaching Course: 'IMRT and other conformal techniques in practice'

Download >>

Juni 2002

 • Vergelijkend onderzoek van de conventionele radiotherapeutische techniek bij de mammasparende behandeling en de IMRT techniek.
 • Vermoeidheid bij kankerpatiënten: een multidisciplinaire interactieve preventie benadering.
 • Wat na de diagnose van borstkanker.

Download >>

Maart 2002

 • Is er iets nieuws op gebied van terminaal lijden.
 • Rouw.
 • Standaarden voor management van chronische maligne pijn.

Download >>

December 2001

 • PIJN EN PIJNBEHANDELING DOOR DE EEUWEN HEEN
 • BURNOUT, EEN PROBLEEM IN VLAANDEREN?
 • KOSTPRIJS, TERUGBETALING EN DOTATIE VAN STOMAMATERIAAL
 • PIJNPOMPEN, INFUUSPOMPEN EN SPUITAANDRIJVERS IN DE THUISZORG
 • BEENMERGTRANSPLANTATIE BIJ KINDEREN IN BELGIË: EEN SITUATIESCHETS
 • OPVANG VAN FAMILIALE BEENMERGDONOREN BINNEN DE KINDERONCOLOGIE:HOE VER STAAN WIJ?
 • NIEUWE STANDAARDHOUDING VOOR BEKKENBESTRALINGEN IN RUGLIGGING
 • DE INDICATIE VOOR RADIOTHERAPIE BIJ HERSENTUMOREN
 • KLEINCELLIG EN NIET-KLEINCELLIG LONGCARCINOMA
 • HAPLO-IDENTISCHE STAMCELTRANSPLANTATIES
 • STI 571 - NIEUWE BEHANDELING CML
 • TOTALE PARENTERALE NUTRITIE

Download >>

September 2001

 • MAG IK HUILEN? VERPLEEGKUNDIGE ZORG VAN EEN VROUW MET EEN GLIOBLASTOOM OP EEN PALLIATIEVE EENHEID
 • KANKERDIAGNOSE EN -THERAPIE: STEEDS VAKER MAAKT PET HET VERSCHIL
 • ‘WIJ ZULLEN WEL VOOR U ZORGEN ! ?’ PSYCHOSOCIALE ZORG NA EEN BORSTKANKERDIAGNOSE
 • MANAGEMENT: KWALITEIT KENT GEEN TIJD
  ZIN EN ONZIN VAN KLINISCHE STUDIES CYTOSTATICA EN THERAPIE

Download >>

Juni 2001

 • TUMOREN VAN PRIMAIR ONBEKENDE ORIGINE
 • PALLIATIEVE ZORG EN FAMILIE
 • DE INVLOED VAN GECONTROLEERD MUZIEKGEBRUIK OP DE ANGSTBELEVING VAN PATIENTEN ONDER RADIOTHERAPIE
 • EVALUEER EN BEHEERS GESTRUCTUREERD WERKEN HELPT PIJN TE CONTROLEREN
 • IMMOBILISATIE VOOR DE BESTRALING VAN PATIENTEN MET HOOFD-HALS TUMOREN

Download >>

Maart 2001

 • IJSKAPPEN, EEN HOT ITEM
 • ZORG DRAGEN VOOR PALLIATIEVE TERMINALE PATIËNTEN MET EEN REFRACTAIR SYMPTOOM
 • TIJDSKOST EVALUATIE VAN EXAC TRAC TM VOOR PATIËNT POSITIONERING BIJ RADIOTHERAPIE VAN PROSTAAT KANKER
 • STUDIE LONG DE VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN EEN ELD 96 POSIDYNE IV-FILTERBIJ HEMATO-ONCOLOGISCHE PATIËNTEN
 • EEN WERKINSTRUMENT VOOR HET BEGELEIDEN VAN NIEUWE WERKNEMERS OP EEN RADIOTHERAPIE AFDELING
 • DE BEGELEIDING VAN HET LEERPROCES VAN STUDENTEN VERPLEEGKUNDE OP EEN PALLIATIEVE ZORG EENHEID

Download >>

December 2000

 • BEHANDELING VAN TUMOREN VAN HET HOOFD/HALS GEBIED
 • RADPLAT : VERVANGENDE BEHANDELING VOOR MUTILERENDE HOOFDHALSCHIRURGIE IN DE ONCOLOGIE
 • HOGE DOSIS CHEMOTHERAPIE BIJ DE BEHANDELING VAN LYMFOMEN
 • HORMOONTHERAPIE BIJ PROSTAATCARCINOMA
 • RADIOTHERAPIE EN ZWANGERSCHAP
 • KWALITEITSCONTROLE IN HET RADIOTHERAPIEPROCES
 • HUIDVERZORGING TIJDENS EN NA RADIOTHERAPIE: NIEUWE INZICHTEN EN MATERIALEN
 • POORTSYSTEMEN IN THUISVERPLEGING
 • SYMPTOOMCONTROLE BIJ CHEMOTHERAPIE
 • VERPLEEGKUNDIGEN EN INTERNET

Download >>

September 2000

 • WANNEER ENTERALE VOEDING ONTOEREIKEND IS PARENTERALE VOEDING: HET BELANG VAN VOEDINGSONDERSTEUNING
 • INTERCULTURELE COMMUNICATIE EN GEINTEGREERDE INTERCULTURELE ZORGVERLENING
 • HERSTEL EN BALANS EEN NIEUW CONCEPT VOOR NAZORGPROGRAMMA'S VOOR KANKERPATIËNTEN
 • REVALIDATIE VAN KANKERPATIËNTEN
 • JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID VAN VERPLEEGKUNDIGE

Download >>

Juni 2000

 • NIEUWE TECHNOLOGIEËN IN DE RADIOTHERAPIE
 • POORTSYSTEMEN THUIS: HET PLAATSEN VAN EEN HEPARINESLOT, HET PLAATSEN VAN INFUSEN: PROCEDURES BINNEN HET WIT-GELE KRUIS VAN OOST-VLAANDEREN
 • M 123 IBG THERAPIE BIJ KINDEREN MET EEN NEUROBLASTOOM
 • ONTWIKKELING VAN KANKER : LESSEN VOOR NIEUWE VORMEN VAN THERAPIE

Download >>

Maart 2000

 • EMOTIONELE ASPECTEN EN LEVENSKWALITEIT BIJ GYNAECOLOGISCHE KANKERPATIËNTEN
 • JOKERS IN DE ONCOLOGISCHE WONDVERZORGING
 • EVALUATIE VAN EEN 3-JAARS REGISTRATIE VAN LATE BIJWERKINGEN OP EEN RADIOTHERAPIE AFDELING
 • MOEHEID EN CHEMOTHERAPIE: EEN PREVALENTIE- STUDIE BIJ PATIËNTEN VAN BELGISCHE ONCOLOGISCHE CENTRA

Download >>

December 1999

 • HEELKUNDIGE BEHANDELING VAN BLAASTUMOREN
 • SYSTEMISCHE CHEMOTHERAPIE BIJ DE BEHANDELING VAN HET BLAASCARCINOOM
 • VERPLEEGKUNDIGE ASPECTEN BIJ BLAASTUMOREN
 • KATHETERZORG BIJ KINDEREN
 • KATHETERZORG VOOR VOLWASSENEN
 • ISOLATIE!?
 • ZIEKTE VAN HODGKIN
 • BEHANDELING VAN HEMATOLOGISCHE TUMOREN
 • STOLLINGSPROBLEMEN
 • URGENTIES IN DE ONCOLOGIE
 • ONCOLOGIE IN DE GERIATRIE
 • PATIENTENVOORLICHTING

Download >>

September 1999

 • HET BELANG VAN EEN GOED VOEDINGSBELEID BIJ PATIËNTEN DIE BESTRAALD WORDEN IN HET-HOOFD-HALSGEBIED
 • TECHNIEK VAN DE SPIRAAL
 • ONCOLOGISCHE BENADERING VAN BEJAARDE PATIËNTEN
 • DE INVLOED VAN VERMOEIDHEID OP DE LEVENS-KWALITEIT VAN KANKERPATIËNTEN

Download >>

Juni 1999

 • VOORLICHTING VAN ONCOLOGISCHE PATIËNTEN OP BEHANDELINGEN EN/OF ONDERZOEKEN: EFFECTEN, METHODEN EN BEÏNVLOEDENDE FACTOREN
 • INTEGRALE KWALITEITSZORG IN HET ZIEKENHUIS
 • KWALITEITSZORG IS MEER DAN EEN TECHNIEK
 • INTENSITEITSGEMODULEERDE RADIOTHERAPIE (IMRT): INDICATIES, PLANNING EN KLINISCHE IMPLEMENTATIE: PRAKTIJK IN HET UZ GENT

Download >>

Maart 1999

 • HIV-GEÏNFECTEERDEN EN AIDS-PATIËNTEN IN DE THUISVERPLEGING: PROCEDURES IN HET WIT-GELEKRUIS VAN OOST-VLAANDEREN
 • HEELKUNDIGE BEHANDELING VAN HET COLO-RECTAAL CARCINOOM
 • VERPLEEGKUNDIGE OPVANGSTRUCTUREN TER OPTIMALISATIE VAN DE INTRATHECALE PIJNBESTRIJDING BIJ ONCOLOGISCHE PATIËNTEN
 • ENKELE WAARDEN DIE BLIJVEN HANGEN UIT EEN DRIEDAAGSE ROND ETHIEK EN PALLIATIEVE ZORG

Download >>

December 1998

 • ALTERNATIEVE BRONNEN VAN STAMCELLEN VOOR TRANSPLANTATIE
  NON-HODGKIN LYMFOMEN
 • BEHANDELING VAN NON-HODGKIN LYMFOMEN MET MONOCLONALE ANTISTOFFEN
 • TOTALE LICHAAMSBESTRALING
 • WAAROM EEN NAVELSTRENGBLOEDBANK
 • COLO-RECTALE TUMOREN, EPIDEMIOLOGIE EN OORZAKEN
 • RADIOTHERAPIE BIJ RECTUMCARCINOMA
 • MEDISCH-ONCOLOGISCHE BEHANDELING VAN HET COLORECTAAL CARCINOOM
 • INVLOED VAN LEEFMILIEU OP KANKER
 • VOEDING: KANKERINDUCEREND, THERAPIEONDERSTEUNEND
 • VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMATIEK NA BEHANDELING VAN KANKER
 • ZWANGERSCHAPSBESCHERMING BIJ VERPLEEGKUNDIGEN WERKZAAM OP EEN ONCOLOGIEAFDELING
 • TRANSFUSIE VAN LABIELE BLOEDPRODUCTEN: INDICATIES EN COMPLICATIE

Download >>

September 1998

 • VERMOEIDHEID BIJ KANKERPATIËNTEN:EEN ONDERSCHAT FENOMEEN
 • ENDOVASCULAIRE BESTRALING TER PREVENTIE VAN RESTENOSERING: OVERZICHT VAN DE KLINISCHE STUDIES
 • HET WAAROM VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING
 • CLINICAL TRIALS EN VERPLEEGKUNDE ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

Download >>

Juni 1998

 • HET THUISINSTRUCTIEPROGRAMMA
  INTRON A(SHERING PLOUGH) EN HET WIT-GELE KRUIS:ERVARINGEN BINNEN HET ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS
 • PREVENTIE VAN INFECTIE DOOR PRIKONGEVALLEN
 • SEKSUELE DISFUNCTIE NA BEHANDELING ZAADBALKANKER
 • HET ZIEKENHUIS: OVER PLAFONDS EN MENSEN
 • VRIJWILLIGERSWERKING IN PALLIATIEVE ZORG

Download >>