CHi-opleiding: Zorg op maat voor jongeren en jongvolwassenen met kanker (AYA's)

Bijscholing CHi-opleiding: Zorg op maat voor jongeren en jongvolwassenen met kanker (AYA's)
Plaats Sodiwe Zalen, Van Benedenlaan 34, 2800 Mechelen, België
Datum 30/03/2020
Tijdstip 30/03/2020 - 09:30 tot 16:30
Organisator Cédric Hèle instituut
Programma:
De opleiding gaat door op 30/03/2020 - 09:30 tot 16:30
 
Andere opleidingsdagen zijn: 
24/04/2020 - 09:30 tot 16:30
08/05/2020 - 09:30 tot 16:30
02/10/2020 - 09:30 tot 16:30
 
Inhoud: 

Gepaste zorg voor jongeren en jongvolwassenen met kanker betekent een multidisciplinaire, geïntegreerde zorg voor patiënten die unieke en diverse noden hebben door hun leeftijd en de levensfase waarin ze zich bevinden. AYA's (Adolescents and Young Adults with cancer) worden in deze levensfase met een levensbedreigende ziekte geconfronteerd en ervaren daarom specifieke noden en problemen. 

Iemand tussen 16 en 35 jaar oud zit midden in allerlei 'ontwikkelingen'. Op fysiek vlak, maar ook op vlak van werk, studie, gezinsleven, sociaal leven. Kanker onderbreekt deze normale ontwikkeling abrupt en soms voor langere tijd. Veel jongvolwassenen verliezen na een kankerdiagnose een deel van hun pas verworven autonomie, relaties komen onder druk te staan, studie en werk staan een tijd stil. Ook onverwachte gevolgen, zoals onvruchtbaarheid of andere neveneffecten, beïnvloeden blijvend hun leven. 

Als zorgverlener sta je voor de taak om hen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen, maar soms komt het ook heel dichtbij. 

In samenwerking met AYA's, Kom op tegen Kanker, Care4AYA, artsen, psychologen, sociaal werkers, verpleegkundigen en andere zorgverleners stelden we een opleiding samen om de deelnemers de kans te geven specifieke kennis en vaardigheden te verwerven in de zorg voor deze doelgroep.

Deze vierdaagse opleiding (+ facultatieve bezoekdag) staat open voor zorgverleners die in contact komen met AYA's en zich willen verdiepen in deze doelgroep. Indien grote belangstelling, geven we voorrang aan zorgverleners uit verschillende settings.

Bij aanvang van de opleiding wordt een korte e-learning bezorgd als achtergrond.

De bezoekdag in Nederland (dag 4) is niet verplicht. Er kan ook afzonderlijk ingeschreven worden om enkel deze dag bij te wonen. Voor deelnemers aan de volledige opleiding is deze dag gratis.

Programma: 

Dag 1: maandag 30 maart 2020

9u30-11u        Medische problematiek: oncologische pathologie en behandelingen bij AYA’s, impact op fysieke levenskwaliteit (Dr. Meers, AZ St-Jozef en                               Johan De Munter, UZ Gent)

11u-12u30      Identiteitsontwikkeling bij adolescenten en opkomende volwassenen: algemene identiteitstheorieën en onderzoek naar de invloed van                                   chronische ziekte op identiteit (Koen Luyckx, KUL)

13u30-15u30  Impact op identiteit en zelfbeeld: quality of life – impact van acute en late effecten (Johan De Munter, UZ Gent en Marlies Meersman,                                       AZGroeninge)

15u30-16u30  Vraagsessie e-learning (Care4AYA)

Dag 2: vrijdag 24 april 2020

9u30-11u        Communicatie met AYA's en hun naasten (docent nog te bevestigen)

11u-12u30      Communicatie met AYA’s en hun naasten: praktijkvoorbeelden en resultaten uit onderzoek (Elsie Decoene - Nathalie Belpame - Marijke                                 Quaghebeur, Care4AYA)

13u30-15u      Intimiteit en seksualiteit bij AYA's (Marlies Meersman, AZ Groeninge en Kristel Mulders, Virga Jesse ZH)

15u-16u30      Fertiliteit bij AYA's: medisch aspect en counseling (Prof. dr. De Vos - Ellen Van Moer, UZ Brussel)

Dag 3: vrijdag 08 mei 2020

9u30-11u       Palliatieve zorg bij AYA's (Vicky Van de Velde, Forum Palliatieve Zorg)

11u-12u30     Psychosociale nazorg en lange termijn follow-up (Elsie Decoene, UZ Gent)

13u30-15u     Angst voor herval (Sarah Hauspie, Maria Middelares)

15u-16u30     Revalidatie (Nele Adriaenssens, VUB-UZ Brussel)

Dag 4: datum nog te bevestigen

Facultatief bezoek aan een AYA-poli in Nederland + lezing.

Dag 5: vrijdag 2 oktober 2020

9u30-11u       Vaardigheden interdisciplinair samenwerken

11u-12u30     Zelfzorg in de zorg voor AYA's

13u30-16u    Stand van zaken 'AYA Zorgpad' + voorstelling project/casus deelnemers

16u-16u30    Evaluatie en vervolg

 

Meer info over inschrijving vind u op deze pagina