14e Vlaams Congres Palliatieve Zorg

Bijscholing 14e Vlaams Congres Palliatieve Zorg
Plaats Capitole Gent
Datum 26/09/2017
Tijdstip 26 september 2017
Organisator Federatie Palliatieve zorg Vlaanderen
Programma:

 Wie van ons associeert ongeneeslijk ziek zijn niet met pijn? Pijn die vele gedaanten kan aannemen: fysieke pijn, de pijn van het afscheid en de vragen naar zin, de pijn van familie en naasten, de pijn van een samenleving die zich vaak onwennig voelt in de bejegening van ongeneeslijk zieken… Cicely Saunders bedacht er de term ‘Total Pain’ voor. Pijn moet tijdig herkend en kundig behandeld worden, wat van de hulpverlener professionele kennis en vaardigheden vereist. Goed omgaan met de pijn van zowel de zieke als zijn naasten vormt een blijvende uitdaging in de palliatieve zorg. Om hulpverleners uit diverse disciplines bij deze complexe opdracht te ondersteunen, brengt het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg hierover de laatste stand van zaken en nieuwe inzichten.

Voor het programma en meer informatie mbt inschrijving, klik hier

Inschrijven kan eveneens via de website van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: www.palliatief.be