Presentatie van bijscholingen

Alle presentaties zijn hier terug te vinden na inloggen als lid

2019

V.V.R.O. Tweedaagse februari 2019 (dag 2) - onderwerp Hematologie

Datum: 21/02/2019
Programma:

Hieronder vindt u de links naar de presentaties van de bijscholing die ons werden terbeschikking gesteld.

Infecties bij immuun gecompromitteerde hematologie patiënten en resistentie. (Dr. Meers)

Extranodale lymfomen. (Dr. Paul Meijnders)

Immunotherapie in de hematologie en de nieuwe evoluties. (Dr. Daan Dierickx)

Basisprincipes van stamceltransplantaties. (Dr. Ann De Becker)

Car T-cell therapie. (Dr.Tessa Kerre)

Nieuwe orale middelen en therapie trouw. ( Veerle Foulon)

Traject van de hematologische patiënt en follow up. (Lode Ruts)

 

V.V.R.O. Tweedaagse februari 2019 (dag 1) - Onderwerp immunotherapie

Datum: 21/02/2019
Programma:

Hieronder vindt u de presentaties van de bijscholingen die ons door de spreker werden ter beschikking gesteld

 

• Werking van immunotherapie, Dr. J. Van Droogenbroeck - Sint-Jan Brugge
• Immunotherapie bij vaste tumoren, Dr. A. Rutten - Sint Augustinus
• Aanpak van bijwerkingen, Prof. Dr. P. Specenier - UZA
• Management & follow up bij immune-related adverse events A. Bosschaert – UZ Gent
• Biomarkers: wie is met welke therapie gebaat? Prof. Dr. P. Pauwels – UZA
 

Workshops (sessies van 1u) (max 20 deelnemers in deze workshop)

Plenaire sessies

• Vaccinatietherapie bij kanker  Dr. J. Schwarze - UZ Brussel
• Radiotherapie combineren met immunotherapie? Dr. N. Sundahl – UZ Gent

Rutten.pdf

VDroogenbroeck.pdf

Cursus radiotherapie 2019 - module 2 Imaging

Datum: 18/02/2019
Programma:

Dag 1 theorie

21/02/2019

 

Introductory physics of CT

Nico Buls

 

Johan de Mey

 

MRI of liver metastases and benign mimickers

Frederik Vandenbroucke

 

Bart Ilsen

 

Dag 2 praktijk   23/02/2019

 

IGRT bij ORL-oncologie

IGRT bij tumoren in de abdominale, en pelvis regio

IGRT bij borsttumoren

Dylan Callens

 

IGRT bij respiratoire en digestieve oncologie

IGRT bij cranio-spinale pathologie

Rob De Haes

 

 

Cursus radiotherapie 2019 module 1 Fysica

Datum: 22/01/2019
Programma:

Dag 1

Locatie: GZA Ziekenhuizen, campus Sint-Augustinus Wilrijk

  

Bouw van de materie  
Atomen (atoomnummer, massagetal), isotopen, isomeren, isobaren, elektronenvolt, bindingsenergie, atomaire energieniveaus, radioactiviteit, RX straling gammastraling,  deeltjesstraling, ionisererende straling
Presentatie
Dirk Verellen (Iridium Kankernetwerk)
Wisselwerking materie en straling
Presentatie
Dirk Verellen (Iridium Kankernetwerk)
Dosimetrie - Bundeleigenschappen (fotonen, elektronen, protonen) - Bouw van de versneller  

Foto-electrisch effect, comptoneffect, paarvorming, kernfoto-effect, geabsorbeerde dosis, werking ionisatiekamer, detectie ioniserende stralen
Verzwakkingscoëfficient  / halveringsdikte / verstrooiing range /Bragg-piek
Hoe werkt een standaardversneller? Herkomst linac (geschiedenis). Hoe werkt Tomotherapy, Cyberknife, Gammaknife, Protontoestel. Voor- en nadelen van elk toestel.
Presentatie deel 1
Presentatie deel 2

Dirk Verellen (Iridium Kankernetwerk)
Basis radiologie  
Uitleg over CT, PET/CT, MRI, CBCT. Hoe maak ik kwalitatieve beelden (windowing, mAmp, KV,…). Interpretatie van beelden; hoe herken je vetweefsel, lucht, spier, klieren… . Anatomische topografie (transversaal, ventraal,…). Fysische principes van imaging devices op radiotherapie.
Presentatie
Geert Pittomvils (UZG)

 

Dag 2

Locatie: UZ Leuven

 

Radioactiviteit, bronnen, isotopen (brachytherapie)  
Stralingssoorten (α en β deeltjes,  γ-straling) radioactief verval (verval + activiteit + halveringstijd) natuurlijke  en kunstmatige radioactiviteit verschillende soorten bronnen (+ eigenschappen)  gebruikt in de RT Marisolle Debrabandere (UZL)
Technieken in de RT  
Wat is IMRT, 3DCRT, VMAT, ... Thierry  Gevaert (UZB)
Dosisberekeningsmodellen  
Monte Carlo berekeningen, houndsfield units, ... Wouter Crijns (UZL)
Zware deeltjes  
Protonen en zware ionen Tom Depuydt (UZL)