Jaarcongres

Alle presentaties zijn hier terug te vinden na inloggen als lid

2019

Jaarcongres 2019

Datum: 30/11/2019
Programma:

 

Werkgroep Verpleegkundigen Borst en Pelviene tumoren

Nieuwigheden in de behandeling van borsttumoren sinds Sankt Gallen - ASCO en ESMO 2019
   Dr. Marleen Borms, medisch oncoloog (AZ Groeninge Kortrijk)
Nieuwigheden in de behandeling van pelviene tumoren sinds ASCO - ESMO - ESGO 2019
   Dr. Femke Delporte, Gynaecoloog (AZ Sint-Lucas Brugge)

Zorgpaden bij borst en pelviene tumoren
   Mevr. Sofie Daninck, kwaliteitscoördinator Vrouwenkliniek UZ Gent

Brachytherapie bij borst en pelviene tumoren
   Prof. Hilde Janssen, radiotherapeut-oncoloog (UZ Leuven)

Al of niet kiezen voor borstreconstructie
   Mevr. Vanessa Gryspeerdt, onco-psycholoog

Controversen en hypes in de media rond borst en pelviene tumoren
   Dhr. Lieven Uvin, werkgroep Verpleegkundigen Borst en Pelviene tumoren

 Werkgroep Anti-tumorale Middelen

Wegwijs in de medische beeldvorming voor de oncologische patiënt en verpleegkundige
   Mevr. Merima Hecimovic (UZ Gent)
Zin of onzin van cryotherapie 
   Mevr. Annemarie Coolbrandt (UZ Leuven)
Update sarcomen
   Dr. L. Lapeire (UZ Gent)
Longkankerscreening en update in behandeling longtumoren
   Prof. L. Decoster (UZ Brussel)

 

Het celtherapieprogramma van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV van A tot Z
   Mevr. Ineke Vanlaere (AZ St. Jan Brugge)
GVHD - Verpleegkundige aandachtspunten en hoe hier op reageren 
   Dr. Anke Verlinden (UZA )
De plaats van stamceltransplantatie in het tijdperk van de nieuwe gerichte therapieën
   Dr. Dominik Selleslag (AZ St. Jan Brugge)
Aandachtspunten van de immunotherapie binnen de hematologie
   Dr. Schauvliege (AZ Groeninge en Sint Jozef Izegem)

 

Netwerken van ziekenhuizen, wat is de toekomst en wat betekent dit voor ons?
   Prof. M. Noppen (CEO UZ Brussel)
De digitale (r)evolutie in de zorg,waar brengt ze ons naar toe?
   Dhr. Stijn Coolbrandt (Digital Health Technologist)
Patiënten met een andere cultuur en religie over ziekte en gezondheid, leven en dood
   Prof. Bert Broeckaert (KU Leuven)

 

Hypnotische communicatie en de rol van virtual realty voor pijnlijke of beangstigende procedures 
   Dr. Sabine Maes (UZ Antwerpen)
Burnout bij verpleegkundigen 
   Prof. Elke Van Hoof (Huis voor Veerkrachtl)
Gevoel voor tumor. 
   Leander Verdievel (bedenker van Gevoel voor tumor)

Werkgroep Verpleegkundig Specialisten en Consulenten

Klinische expertenfuncties in de verpleegkunde: van waar komen we en waar gaan we naartoe 
   Mevr. Elsie Decoene (UZ Gent)
MOC: evaluatie en de rol van de verpleegkundige VS 
   Mevr. Valerie Dierick (OLV Aalst)
Klinisch leiderschap: hoe kunnen we ons team coachen/inspireren. 
   Dhr. Marc Verschueren (KU Leuven)

 

Melanoom : FAQ 
   Dr. A. Rogiers (UZ Leuven)
Melanoom: opstart van een begeleidingstraject
   Mevr. M. Segers (Secretaris Werkgroep VC/VS)

Werkgroep Radiotherapie 

Bestraling van kinderen en jong volwassenen: wat hebben we geleerd uit het verleden 
en wat brengt de toekomst

   Prof. dr. Tom Boterberg (UZ Gent)
Rol van beeldvorming in de radiotherapie
   Prof. dr. Gert De Meerleer (UZ Leuven)
Kwaliteitsaudits in België – verleden-toekomst
   Mevr. Aude Vaandering (UCL)

Werkgroep Kinderoncologie

Bestraling van kinderen en jong volwassenen: wat hebben we geleerd uit het verleden 
en wat brengt de toekomst 
   Prof. dr. Tom Boterberg (UZ Gent)
CAR-T 
   Prof. B. De Moerloose (UZ Gent)
Klinische studies binnen kinderoncologie – Rol van de BSPHO coördinatiecel 
   Mevr. An Michiels en mevr. Marlies Bekaert
Hematologische indicaties voor TX 
   Prof. V. Labarque (UZ Leuven)
Thuralia